Η dpwash έχει  «Πιστοποιημένη εκπαίδευση στις διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης επιφανειών, χώρων και αντικειμένων σύμφωνα και με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2» από Πανεπιστημιακό φορέα.

Επιτυγχάνει ως 99.999% απολύμανση της καμπίνας από ιούς και μικρόβια και εφαρμόζει ιδανικό τρόπο πρόληψης και εξάλειψης του ιού Covid-19.

Μόλις τελειώσει η διαδικασία απολυμαίνονται ακόμα και τα κλειδιά και επιστρέφονται στον πελάτη!

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ