Βιολογικός Καθαρισμός

Προσφέρουμε πλήρη βιολογικό καθαρισμό της καμπίνας του αυτοκινήτου σας, έτσι ώστε να απομακρυνθούν βρωμιές και ρύποι που έχουν μαζευτεί με τη χρήση. Δίνεται και η δυνατότητα πλήρους απολύμανσης με ατμό από ιούς και μικρόβια.

✔️ Καθίσματα (υφασμάτινα ή δερμάτινα) 
✔️ Μοκέτα 
✔️ Ποιοτικά καθαριστικά 

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ